Online Payment
Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Yeşil EnerjiYeşil Enerji

Finber EnerjiGüneş Enerji Santralleri

Günümüzde üretimin en önemli girdilerinden olan enerjinin tüketiminde “YEŞİL ENERJİ” hedefi ile minimum karbon ayak izi bırakacak efektif üretimi gerçekleştirmek için enerji verimliliğini artırma projelerimizi her daim geliştirip enerji tasarrufu oluşturuyoruz. Diğer taraftan da öz tüketimimizi karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerimizin yatırımlarına son hız devam etmekteyiz.

Bu kapsamda hali hazırda 4.500.00 kwh yıllık üretim kapasitesindeki güneş enerjisi santrallerimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde elektrik enerjisi üretmeye başlayarak, eşdeğer fosil yakıt kullanımıyla da atmosfere salınacak yaklaşık 20 ton sera gazından tasarruf ettik. Önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde yatırımlarımızı beş katına çıkartmak için projelerimizi uygulama aşamasına getirerek sosyal sorumluluk kapsamında gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. 

Güneş Enerjisi2