Online Payment
Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

İnsan Kaynakları

ik-gorsel

Katma Değer Yaratan Anlayış

Finber Holding sahip olduğu vizyon, misyon ve değerler dahilinde inovatif bir “İnsan Kaynakları Yönetimi” anlayışını benimser. Çalışanlarını yarına hazırlamak için eğitimi gelişimin merkezine alarak en üst pozisyondan en alt pozisyona kadar ki tüm çalışanlarında eğitimi önemli kılmaktadır. Finber Holding eğitimli, dinamik ve yenilikçi çalışma kadrosuna kişisel ve mesleki gelişimlerini sağladığı en uygun ortamı oluşturmaktadır. Her bir çalışanına değer katarak gelişmenin ve büyümenin ancak çalışanlarla olacağının bilincindedir. “Katma Değer Yaratan” çalışan anlayışı ile katılımcı bir şirket kültürünü benimsemektedir. Sektörle ilgili yenilikleri devamlı takip eden çalışanları ile her an gerçekleşebilecek gelişimi ve değişimi firmaya en iyi şekilde adapte edebilmektedir. İnsan kaynakları politikasında etik değerlere önem vermeye, çalışanlara eşit haklar sağlamaya, yaratıcı ve gelişime açık bir kültür benimsemeye, takım ruhunu her alana entegre etmeye özen göstermektedir. Bu sayede güçlü, başarılı ve bağlılığı yüksek çalışma gücü hedefler.