Online Payment
Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Sürdürülebilirlik

surdurulebilirlik

Çevre Bilinci

Finber Holding, Çevreyi korumak için yerel ve global çevre yasa ve yönetmeliklerine uymayı,
Dünyayı daha yaşanılır bir hale getirmek için faaliyetlerini yürütürken sürdürülebilir bir çalışma stratejisi uygulamayı,
Tam entegre tesisleri içerisinde üretimin her aşamasında yeşil ve çevreci bir üretimi benimsemeyi,
Tüm çalışanlarına çevre bilincini aşılamayı, ‘Yeşil’ ve ‘çevreci’ bir üretim anlayışı ile faaliyetleri sırasında oluşabilecek endüstriyel kirliliği önlemeyi,
Sadece bugünü değil geleceği de düşünerek geri dönüşümü ve geri kazanımı arttırmayı,
Çevreye yönelik olan sorumluluklarının bilincinde olup kaynaklarını en etkili bir biçimde kullanarak israfı en aza indirgemeyi,
Çevre için amaç ve hedefler koyarak performanslarını sürekli iyileştirip, geliştirmeyi taahhüt eder.